Blog

Posts

COM_BLOGFACTORY_POST_UNTITLED
Η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα των ξενοδοχείων για καλύτερη κερδοφορία

Ο τομέας των ξενοδοχείων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ανταγωνιστικότερους τομείς στον κόσμο.

Είναι γεγονός ότι η αλματώδης ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο ανοίγει νέους ορίζοντες στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα των ξενοδοχείων παγκοσμίως και κατά συνέπεια στην Κύπρο, καθώς ευνοεί την χρήση πιο αποδοτικών αλλά και πιο έξυπνων μεθόδων για προσέλκυση τουριστών και μεγιστοποίηση των εσόδων.

Ο τρόπος που επικοινωνούμε έχει αλλάξει και το κλειδί της επιτυχίας σε ένα ξενοδοχείο είναι η χρήση της τεχνολογίας πλέον. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης έχει αλλάξει νοοτροπία και συνήθειες, είναι πιο απαιτητικός και αυτό δημιουργεί νέες μορφές παροχής υπηρεσιών από μέρους των τουριστικών οργανισμών, ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών, κρατήσεις δωματίων , μεταφορικών μέσων, κρουαζιέρων κ.ο.κ έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν και να καταστούν βιώσιμοι.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της αγοράς και τάσεων στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα έσοδα τους και την επικερδότητα τους.

Η χρήση της τεχνολογίας, οι online πωλήσεις με συνδυασμό με μία επιτυχή και σωστή τιμολογιακή πολιτική μπορεί να αναδείξει το ξενοδοχείο σε έναν ακόμη υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Έχοντας έναν αναπτυγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα online πωλήσεων χωρίς να στηρίζεσαι πλήρως στους tour operators μπορεί το ξενοδοχείο να είναι κυρίαρχo και σε πλεονεκτική θέση για να καθορίζει τις τιμές δωματίων από μόνο του.

Πιο ψηλές τιμές συνεπάγεται και μεγαλύτερη κερδοφορία. Αντί να χρειάζεται να έχει σταθερές τιμές και να εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική και κόστος προμήθειας του ταξιδιωτικού πράκτορα το ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα να καθορίσει και να προσαρμόζει δυναμικά οπότε θέλει τις τιμές των δωματίων ανάλογα με τους εξωτερικούς παράγοντες όπως εποχή, ζήτηση, διάρκεια παραμονής και ούτω καθεξής επιτρέποντας του να μεγιστοποιήσει τα έσοδα του και εξαλείφοντας την εξάρτηση του, σε κάποιο βαθμό από τους τουριστικούς πράκτορες.

Screenshot (385)1Αυτή η στρατηγική δίνει στο ξενοδοχείο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δύναμη να προσαρμόσει δυναμικά τις τιμές του οπότε θέλει με αποτέλεσμα να μεγιστοποιεί τα έσοδα του κατά τη διάρκεια υψηλή ζήτησης αλλά και να προσφέρει ελκυστικές προσφορές κατά την περίοδο χαμηλή ζήτησης.

Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ζήτηση και να προσαρμόζουν άμεσα τις τιμές τους. Αυτό θα εξασφαλίζει ότι τα δωμάτια θα πουλιούνται στην σωστή τιμή ανά περίπτωση. Με τις online πωλήσεις επιτρέπουμε να έχουν τον έλεγχο των τιμών και προσφορών τους και οι επιχειρηματίες να είναι κυρίαρχοι του ξενοδοχείου τους.

Ωστόσο η εξάρτηση από τους τουριστικούς πράκτορες μειώνεται περισσότερο, όταν ο ξενοδόχος επενδύει στην τεχνολογία , στην προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στα καταλύματα να αυξήσουν την βάση των πελατών τους. Αυτό μειώνει τον ενδιάμεσο ρόλο των ταξιδιωτικών πρακτορείων κάνοντας την διαδικασία πιο αποδοτική για τα ίδια τα ξενοδοχεία.

Συνεπώς η επένδυση στην τεχνολογία δίνει στα ξενοδοχεία την ανεξαρτησία να διαχειρίζονται την επικοινωνία με τους πελάτες και τις κρατήσεις τους ανεξάρτητα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και κερδοφορία τους. Είναι μία αυτόνομη προσέγγιση.

Οι ξενοδόχοι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την διαδικτυακή τους παρουσία και στις online πωλήσεις. Όποιος δεν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα είναι καταδικασμένος. Είναι φανερό ότι η παλιά ξενοδοχειακή βιομηχανία έχει παραχωρήσει την θέση της στην καινούργια γενιά της τεχνολογίας. Η σχέση του ηλεκτρονικού τουρισμού με την διαχείριση εσόδων στο ξενοδοχείο είναι στενή και αλληλοσυμπληρούμενη.

Η σχέση του ηλεκτρονικού τουρισμού με την διαχείριση εσόδων είναι στενή και αλληλένδετη. Ο ηλεκτρονικός τουρισμός παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαφημίζουν να προσφέρουν και να προωθούν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων και στα κοινωνικά μέσα.

Η διαχείριση εσόδων από την άλλη πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις τιμές και την διαθεσιμότητα των προϊόντων τους ανάλογα με την ζήτηση της ανταγωνιστική αγορά και της τρέχουσες τάσεις. Η αλληλεπίδραση αυτή επιτρέπει στα ξενοδοχεία να αυξήσουν τα έσοδά τους αξιοποιώντας τα δεδομένα που παρέχει ο ηλεκτρονικός τουρισμός. Συνολικά ο ηλεκτρονικός τουρισμός και η διαχείριση εσόδων αποτελούν κρίσιμες στρατηγικές για την επιτυχία του κάθε ξενοδοχείου στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Σε αυτόν το θετικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Cyprus revenue master class από την Revitup και το Akademia College που ανέδειξε και συζητήθηκε η αναγκαιότητα του πιο πάνω θέματος.

 

Μιχάλης Καράσαββας     

08:53 - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

InBusiness News

*Οικονομικός αναλυτής

Project DVET 5th Meeting Sep 2023

news letter D Vet 5 EN

Maximize Your Hospitality Business Revenue: Join Us at the Cyprus Revenue Masterclass by RevitUp!
invitation new-1
 
 
 
Are you ready to elevate your hospitality business to new heights of success? If so, we have some exciting news for you! RevitUp is delighted to extend an exclusive invitation to the Cyprus Revenue Masterclass, where you'll gain valuable insights and practical knowledge from industry experts on revenue optimization, pricing strategies, demand forecasting, and the latest trends in revenue management.
 
 
Event Details:
  • Date: Thursday, October 12th, 2023
  • Time: 9:00 AM - 1:00 PM
  • Venue: Capo Bay Hotel in Protaras

 

Why Attend the Cyprus Revenue Masterclass?
In today's fiercely competitive hospitality industry, effective revenue management has become more critical than ever. As a hotelier, or hospitality professional, you understand the challenges of staying ahead of the game and driving profitability. That's where the Cyprus Revenue Masterclass comes in – a comprehensive event designed to equip you withthe tools and techniques needed to maximize your business's revenue potential.
 
 
Learn from Industry Experts:
The Cyprus Revenue Masterclass brings together a diverse panel of seasoned industry experts who have a wealth of experience in revenue management and hospitality. These experts will share their knowledge, best practices, and success stories, giving you invaluable insights into strategies that have proven to be effective in today's dynamic market.
 
 
Optimize Revenue and Profitability:
Through a series of engaging presentations and interactive workshops, you'll gain a deeper understanding of revenue optimization strategies tailored to the unique challenges faced by the hospitality sector. From identifying pricing sweet spots to predicting demand patterns, you'll be equipped with the knowledge to make data-driven decisions that yield significant returns.
 
 
Networking Opportunities:
The Cyprus Revenue Masterclass isn't just an opportunity to learn; it's also a platform for networking and building connections with like-minded professionals in the industry. Engage in meaningful discussions, share experiences, and collaborate with fellow attendees to foster relationships that may lead to future partnerships and collaborations.
 
 
Stay Ahead of Industry Trends:
The world of revenue management is constantly evolving, with new technologies and trends shaping the landscape. By attending the masterclass, you'll gain insight into the latest advancements and innovations that can give your business a competitive edge.
 
 
Register Today:

Seize this exceptional opportunity to drive your hospitality business to new heights. To secure your spot at the Cyprus Revenue Masterclass, register online at https://www.eventora.com/en/Events/cyprusmasterclass Limited seats are available, so don't miss out on this chance to transform your revenue management approach and set a course for success!

 
We look forward to welcoming you to the Cyprus Revenue Masterclass, where together, we'll unlock the secrets to revenue optimization and profitability in the hospitality industry.
 
See you on Thursday, October 12th, 2023, at the Capo Bay Hotel in Protaras!
 
For any inquiries or further information, feel free to contact us at hello@revitup.direct or call 99157695.
Η Ευρώπη του 'Ανθρακα και του Χάλυβα

b_b_15_europe_02

 

Στις 9 Μαΐου 1950 υπογράφηκε η ιστορική «Διακήρυξη Σουμάν» γνωστή και ως η Ημέρα της Ευρώπης, για διατήρηση συνθηκών διαρκούς ειρήνης μεταξύ των εχθρών του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και κυρίως για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η «Διακήρυξη Σουμάν» υπογράμμιζε επίσης τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και της αλληλεγγύης της οποίας προηγήθηκε η Υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Ιδρυτικά μέλη της ΕΚΑΧ ήταν έξι ευρωπαϊκά κράτη (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία) τα οποία συμφώνησαν σε μια νέα μορφή διεθνούς συνεργασίας συνεκμετάλλευσης του άνθρακα και του χάλυβα που θα εξασφάλιζε ειρήνη και ευημερία στα κράτη-μέλη της ΕΚΑΧ.

Σήμερα, 72 χρόνια από τη δημιουργία της πρώτης Κοινότητας, η οποία ευελπιστούσε στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης, η αλληλεγγύη, η ειρήνη και η σταθερότητα είναι προς αμφισβήτηση. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος και ιδιαίτερα οι χώρες κατασκευάστριες πολεμικού εξοπλισμού, αφού με τα όπλα τους πολεμούσαν οι αντίπαλοι στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Εν έτει 2023 οι δύο μεγάλες δυνάμεις της άλλοτε ΕΚΑΧ και της σημερινής Ε.Ε., Γαλλία και Γερμανία, έχουν διχαστεί, με την πρώτη να τάσσεται καθαρά υπέρ της Ουκρανίας, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε., στηριζόμενη από την αναδυόμενη δύναμη στην Ε.Ε. την Πολωνία. Ο σημερινός Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναγκαστικά ακολούθησε την ουκρανική πορεία της χώρας του, αφού οι εταίροι του στην συγκυβέρνηση Πράσινοι και Φιλελεύθεροι εναντιώνονται στη Ρωσία και Κίνα, κάτι που δεν έπραττε η προκάτοχος του Άνγκελα Μέρκελ.

Η Πολωνία αποτελεί την ηγετική κινητήρια δύναμη της ομάδας Βίσεγκραντ μαζί με την Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία και τάσσονται, μαζί με άλλες πρώην ανατολικές χώρες ενάντια στη Ρωσία και υπέρ των ΗΠΑ. Η γερμανική κυβέρνηση επιβίωσε από τη λήψη κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όμως δεν φαίνεται να μπορεί να αντέξει άλλες κυρώσεις ενάντια στην Κίνα, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ήδη οι πρώτοι τριγμοί στον γερμανικό συνασπισμό έχουν προκαλέσει εντάσεις, λόγω της άρσης εκμετάλλευσης της φθηνής ενέργειας από τη Ρωσία, της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της διατήρησης και ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα. Η πίεση που ασκήθηκε προς τον Γερμανό καγκελάριο, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τους κυβερνητικούς εταίρους για απαλλαγή από το ρωσικό φυσικό αέριο, οδήγησε στη σύναψη συμφωνίας με το Κατάρ για αγορά φυσικού αερίου από το 2026 μέχρι το 2041. Η Γερμανία έθεσε τον μεγαλεπήβολο στόχο μέχρι το 2037 να καταστεί κλιματικά ουδέτερη, όπως έγραψε η εφημερίδα «Sueddeutsche Zeitung».

Η στροφή της Γερμανίας προς άλλες αγορές φυσικού αερίου εξαιρουμένης της Ρωσίας, αναδεικνύει ότι για τον κυβερνητικό συνασπισμό το οικονομικό συμφέρον βρίσκεται πάνω από βασικές ευαισθησίες των Γερμανών που εστιάζονται στις χιλιάδες εργάτες που πέθαναν στις οικοδομές των γηπέδων του Κατάρ. Εύκολα ξεχάστηκαν επίσης τα περιβραχιόνια των διεθνών παικτών της γερμανικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με το μήνυμα One Love, όπως και οι διαδηλώσεις των νέων της «τελευταίας γενιάς» υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα, 70 και πλέον χρόνια από τη γέννηση της ΕΚΑΧ, το εγγόνι της, η Ε.Ε., συνεχίζει να διατηρεί ή επιστρέφει στη χρήση άνθρακα, ενώ η τιμή του χάλυβα έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Η Ευρώπη της ασφάλειας, της ειρήνης και της δημοκρατίας συνεχίζει να κατασκευάζει και να εξάγει όπλα, τα οποία στρέφονται ενάντια σε αμάχους σε άλλες ηπείρους αναγκάζοντας τους κατατρεγμένους να ψάξουν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες της Ε.Ε. Τελικά, φαίνεται ότι οι αρχές και οι αξίες των έξι ιδρυτικών χωρών-μελών της ΕΚΑΧ αποδείχθηκαν «άνθρακες ο θησαυρός».

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.

 

Project DVET 4th Meeting Jan 2023

news letter D Vet 4 EN

Project DVET 3rd Meeting & Teacher Training Aug-Sep 2022

news letter D Vet 3 EN

Ηγεσία και διοίκηση στην τουριστική βιομηχανία

Οι απαιτήσεις των τουριστών, ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να αλλάζουν συνεχώς και γι’ αυτό τον πολύ σημαντικό λόγο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν νέους τρόπους διοίκησης, εστιάζοντας κυρίως σε πιο ανθρώπινη προσέγγιση του πελάτη.

Ένας καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να επιφέρει επιτυχία στη διοίκηση μιας τουριστικής επιχείρησης είναι η άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση ιδιαίτερα της ηγετικής ομάδας αλλά και του υφιστάμενου προσωπικού, παρέχοντας τους έτσι ευκαιρίες ανέλιξης.

Η σωστή ηγεσία ενός οργανισμού ή μιας τουριστικής επιχείρησης χρειάζεται καλή διοικητική ομάδα, η οποία να εμπνέει τα κατώτερα στρώματα της εργασιακής πυραμίδας.  Οι εισηγήσεις των απλών εργαζομένων θα πρέπει να εισακούονται και να εφαρμόζονται για βελτίωση και αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

still-life-business-roles-with-various-pawns

Η υπεύθυνη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η καθοδήγηση και η έμπνευση των υφιστάμενων εργαζομένων, μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εργασιακή νοοτροπία στον τουριστικό τομέα σήμερα, αλλά και να επιφέρει καλύτερα διοικητικά και οικονομικά οφέλη στην τουριστική βιομηχανία.

Τόσο η ηγεσία όσο και η διοίκηση μιας τουριστικής επιχείρησης θα πρέπει να θέτουν συνεχώς στόχους, να εφαρμόζουν τακτικούς ελέγχους, χρονοδιαγράμματα και να παρακολουθούν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα τους.  Το σωστό πλάνο, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οργάνωση και η επίβλεψη του προσωπικού οδηγούν στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης προς όφελος όλης της επιχείρησης.

Κάθε οργανισμός και επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων για συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού τους, το οποίο με την κατάλληλη κατάρτιση θα ανταποδώσει το όφελος στον εργοδότη του.  Οι σημερινές προκλήσεις στην τουριστική βιομηχανία απαιτούν μετακίνηση από τις βασικές γνώσεις, εμπέδωση και εφαρμογή νέων στρατηγικών, που να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές προκλήσεις και στις νέες απαιτήσεις των επισκεπτών ή πελατών.

Με τη σωστή καθοδήγηση, η ηγετική ομάδα παρακινεί τους εργαζόμενους προς την επίτευξη των στόχων βελτίωσης του προσφερόμενου προϊόντος, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και στην αυθεντικότητα.  Η ενθάρρυνση του προσωπικού και η αναγνώριση των ικανοτήτων του, επιφέρει βελτίωση στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εργασία.  Το προσωπικό χρειάζεται να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να ενθαρρύνεται από τους προϊστάμενους του για να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να αποδώσει και να δημιουργήσει ελεύθερα χωρίς εμπόδια, προκαταλήψεις και αυταρχικές συμπεριφορές. 

Η ηγετική ομάδα θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακή ικανότητα, παρότρυνση, θετικότητα και αξιοπιστία ενώ η διοικητική ομάδα θα πρέπει να κατέχει τρόπους διαχείρισης και ελέγχου καταστάσεων και περιστατικών, καλή οργάνωση, σωστό προγραμματισμό και στρατηγική σκέψη.  Η καθοδήγηση και η σωστή διαχείριση ιδιαίτερα του προσωπικού με διαφορετική φυλή, εθνικότητα, εκπαίδευση, ηλικία και φύλο, αποτελούν ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα που και οι δύο καθοδηγητικές ομάδες θα πρέπει να χειρίζονται σωστά για το καλό της επιχείρησης.

Αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά φανερώνουν τόσο την κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού αλλά και την μοναδικότητα της, αφού στην τουριστική βιομηχανία δεν είναι μόνο το καλό φαγητό, η εξυπηρέτηση και οι προσφερόμενες υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά, αλλά και ο τρόπος προσέγγισης της πελατείας.  Αν το εργατικό προσωπικό νιώθει καλά στον εργασιακό του χώρο και αμείβεται σωστά, τότε θα μάθει να συμπεριφέρεται επαγγελματικά και να εργάζεται ομαδικά μέσα σε ένα ευχάριστο οικογενειακό κλίμα.  

Ηγετική ομάδα, διοίκηση και προσωπικό, χρειάζονται εκπαίδευση και ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  Η παροχή κινήτρων για βελτίωση και επιμόρφωση, η καθοδήγηση και η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και θα βελτιώσουν την ατομική απόδοση του προσωπικού προς όφελος της επιχείρησης, του οργανισμού και θα συμβάλουν στην προώθηση της Κύπρου ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού γενικότερα.                                                    

Άντρος Γ. Καραγιάννης

Δήμαρχος Δερύνειας      

Project DVET 2nd Meeting June 2022

news letter D Vet 2 EN

Project DVET Kick-Off Meeting

news letter D Vet 1 EN